Eizor´s MH-beskrivning. Mattes kommentarer längst till höger.

  1 2 3 4 5 Mattes kommentarer
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt -
morrning och/eller
bitförsök.
Undviker kontakt - skyggar och drar sig
undan.
Accepterar kontakt -
utan att besvara, men
drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbete- ende mot testledaren, kan hoppa och gnälla. Vad vill du?
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller. Hon kan ju vara rolig trots allt...
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Men åhh..måste hon klämma överallt.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej  men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Startar snabbt, leker aktivt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Det här var kul!
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet. Klart jag hämtar den om du kastar den. Vad annars?
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper. Ska vi busa här? OK lite då...
3a. JAKT
Förföljande
(görs två ggr)
Startar ej.
Första gången
Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
(andra gången)
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. Matte måste säga varsågod först...sedan var det OK att jaga.
3b. JAKT
Gripande
(görs två ggr)
Nonchalerar föremålet/ springer ej fram.
(första gången)
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
(andra gången)

Hmm...det var ingen vanlig dummy det där inte.
4 AKTIVITET
(passivitet i 3 min)
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. Satt och viftade på svansen första 20 sek. åt sedan gräs och nosade runt lite.
5a. AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök. VAD gör "han" där ut???
5b. AVST.LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall/och eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden skall och morrningar under mom. första och andra del. Intresserad och nyfiken. Kanske han ska kasta en markering till mig!
5c. AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp. Nyfiken och uppmärksam men inte sugen på att springa dit.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.  
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denna är aktiv. Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiva figuranten till fortsatt lek. Springer ut halvvägs efter att matte sagt att det är OK men kommer sedan tillbaka.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter. OJ!
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. voff, voff 2 ggr. och raggen rest
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o. talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp. Detta måste kollas av!
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring
eller undanmanöver.
Liten båge, eller liten tempoväxling, el. tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. Äh, det där var ju inget. Nu har jag redan kollat av den.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager. Har ju redan nosat på den en gång.
7a.  LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter. Vänder sig direkt mot ljudkällan och är framme vid den på sekunden.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o. talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp. Snabbt framme och nosar av framför och bakom.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager. Har redan kollat av det där oljudet en gång.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager. Har redan kollat av det där oljudet en gång.
8a. SPÖKEN
Hot/aggression
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker. Gäsp....
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstakar kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. Jag ser er men jag bryr mig inte...
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. Vänder rumpan till och tittar åt andra hållet.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp. Jaså...kan dom prata också.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla. Jag visste ju HELA tiden att det var människor ;o)
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Startar snabbt, leker aktivt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. Oj, ska vi busa igen...
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet. Det här va ju riktigt skoj.
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott. Äntligen smäller det...slutar leka och försöker förgäves markera fågeln